Jaarlijks verliest de bouw 5 miljard aan faalkosten. Per bedrijf liggen de kosten maar liefst op ruim 5% van de omzet. Wat kunnen we daaraan doen? Uit onderzoek van ABN AMRO blijkt dat een groot deel voorkomen kan worden door beter te communiceren.  Zeker nu door digitalisering in de manier en het moment van samenwerken tussen de verschillende partijen verandert. Voor meer efficiency en om faalkosten terug te dringen, geven we 5 tips voor betere communicatie in de bouw:

  1. Ga zo vroeg mogelijk met alle partijen om tafel;
  2. Stel zoveel mogelijk (ook ‘domme’) vragen;
  3. Sta open voor vragen, zorgen of tips van anderen;
  4. Gebruik LSD in gesprekken: Luisteren, Samenvatten en Doorvragen ;
  5. Gebruik ook altijd NIVEA: Niet Voor Een Ander Invullen.

Meer weten over communicatie in de bouw of anderen inspireren? Download ons whitepaper over betere communicatie in de bouw.