NTRR is een technisch adviesbureau met focus op vastgoed. Onze opdrachten vind je op het vlak van nieuw- en verbouwprojecten en beheer van de gebouwen, gebouw gebonden (technische) installaties, terreinen en gronden zowel in de fase van (tijdelijk) gebruik als leegstand.

Onze dienstverlening is het ondersteunen van (bouw)technische projecten met de inzet van de juiste kennis en kunde. Onze klanten zijn veelal vastgoedbeheerders/eigenaren, ontwikkelaars en aannemers binnen de utiliteits- en woningbouw. De projecten kunnen uitgevoerd worden binnen elk segment van nieuwbouw, renovatie, groot onderhoud, transformatie en restauratie. NTRR kan betrokken worden gedurende alle fasen, ontwikkeling, voorbereiding en realisatie.

De visie van NTRR is gebaseerd op vier pijlers:

Nauw samenwerken

Door nauwe samenwerking met onze klanten, zijn wij goed in staat om op tijd een advies te geven op de opdracht. Door al in een vroeg stadium bij het project betrokken te worden kan het projectteam al vroeg gepland worden. Hiermee worden risico’s van tijd en geld beter beheersbaar.

Toepassen van kennis

Dagelijks werk en projecten nemen toe in complexiteit door (veranderende) regelgeving, kosten, technologie en spanning op de arbeidsmarkt. Het verlangt deskundigheid, toewijding en vaak ter aanvulling, een flexibele inzet van kennis en kunde op de juiste tijd en plaats.
De teamleden van NTRR hebben stuk voor stuk meer dan vijfentwintig jaar ervaring in het samenbrengen van kennis en kunde voor kortere of langdurige projecten. In die lange periode hebben we uitstekende kennis van de markt opgebouwd. Met die kennis staan wij u graag terzijde.

Ruime ervaring

Vanuit meer dan vijfentwintig jaar ervaring in het ondersteunen van projecten en bedrijven op het gebied van advies en projectvraagstukken, werken wij vanuit praktijkkennis en ervaring op nationaal- en internationaal gebied. Wij willen een verschil maken in de markt door met klanten mee te denken en creatief te zijn in het aanbieden van mogelijke oplossingen.

Reken op ons!

De samenwerkingen die NTRR aangaat, hebben altijd als grondslag “respect en vertrouwen”. De partners waarmee NTRR samenwerkt zijn allen bekwaam en deskundig op hun eigen werkterrein. Al dan niet geborgd met relevante certificaten en normeringen.
In de rol van adviseur op het gebied van vastgoed heeft NTRR een grote verantwoordelijkheid ten aanzien van haar teamgenoten. Deze teamgenoten kunnen bestaan uit andere bedrijven, ZZP-ers, partners en werknemers.
De verantwoordelijkheid vindt men niet alleen terug in de discrete en transparante werkwijze van NTRR, maar ook in de gesprekken over de prijsstelling en openheid van communiceren.