Vastgoed advies

Vastgoed is dynamisch: het moet worden ontwikkeld, gefinancierd, gebouwd, herbestemd of gerenoveerd. Afhankelijk van uw rol als eigenaar, belegger, huurder of ontwikkelaar geven wij u onafhankelijk advies. Over bijvoorbeeld contractmanagement, of de integrale beoordeling van plannen. Over onderhoud- of beheerovereenkomsten en de uitvoering van diverse NEN-metingen. Ons advies is altijd maatwerk, opgebouwd uit onze jarenlange ervaring en ons onderzoek naar uw specifieke situatie.

Onze diensten op dit gebied:

  • contractmanagement
  • opstellen meerjaren-onderhoudsplanning
  • opstellen onderhoud- en beheerovereenkomsten
  • integrale planbeoordeling
  • uitvoeren van diverse NEN-metingen