Bouwmanagement

Wij managen bouwprojecten. Of het nu gaat om nieuwbouw, herontwikkeling, renovatie of transformatie. Als technisch advies- en bouwmanagementbureau staan wij klanten bij vanaf het eerste initiatief tot en met de oplevering en nazorg. Daarbij kunt u bouwen op onze diepgaande kennis en ervaring op het gebied van techniek, processen, mensen en wet- en regelgeving. We zetten de bouworganisatie op, inventariseren de wensen en stellen een programma van eisen op met de bijbehorende begrotingen. We begeleiden de besluitvorming, selecteren en contracteren alle betrokken partijen, regelen de vergunningen en bewaken het project. Wij zorgen ervoor dat uw wensen en eisen worden gerealiseerd, binnen de gestelde kaders van budget, planning en kwaliteit.

Onze diensten op dit gebied:

 • opzet bouwprojectorganisatie
 • inventarisatie eisen en wensen
 • opstellen van programma van eisen
 • opstellen begrotingen
 • bouwkostenmanagement
 • begeleiding besluitvorming
 • projectbewaking (tijd, geld, kwaliteit, informatie en organisatie)
 • risicomanagement
 • selecteren en contracteren van ontwerpende en uitvoerende partijen
 • vergunningsmanagement
 • projectcoƶrdinatie
 • aansturing van de bouw- en projectorganisatie
 • procesbewaking (faseren, beheersen en beslissen)
 • begeleiding bij ingebruikname