Skip to main content

Peter-Willem van Calis is bouwfysicus. Hij vertelt over het toenemende belang van bouwfysica en andere opvallende trends in de bouw. Hij gaat in op de duurzaamheidds- en comfort aspecten van de nieuwbouw voor het Europees Medicijn Agentschap (EMA) en de standaardisatie bijde revitalisering van nederlandse kazernes. Ook komt de samenwerking tussen consultantsbureau VPRC en NTRR aan de orde.