Skip to main content

In 2021 voorzien we krimp in de bouwsector. Maar voor de langere termijn blijft er een nijpend tekort aan woningen en aan goed personeel. Alle redenen dus om in te zetten op meer industrieel bouwen. 2021 is dan ook een goed jaar om daarop in te zetten. Maar wat betekent industrieel bouwen precies?

Er zijn meerdere bewegingen binnen industrieel bouwen, zoals:

  1. Prefab bouw, waarbij (delen van) gebouwen in fabrieken worden gemaakt en als bouwmodules worden aangeleverd;
  2. Robotica, waarbij machines mensenhanden vervangen;
  3. 3D-printing, waarbij hele (delen van) gebouwen uit de printer rollen.

Voordelen
Een voordeel van industrialisatie is dat de bouwkosten kunnen afnemen met circa tien à vijftien procent. Bij meer schaalvoordelen kan dit nog verder oplopen. Ook kan er met minder personeel gewerkt worden. Door te werken onder geconditioneerde omstandigheden in een fabriek verbetert de kwaliteit. Industrieel bouwen geeft ook een goede slinger aan circulair bouwen, omdat modulaire bouwmaterialen makkelijker herbruikbaar zijn.

Nadelen
Een nadeel van industrieel bouwen is het verlies aan flexibiliteit, doordat de investeringen op voorhand hoog zijn. Als een industrieel proces eenmaal loopt is bijsturen moeilijk. Ook kan standaardisatie leiden tot architecturale ‘eenheidsworst’.

Project en procesbegeleiding
Industrieel bouwen kent totaal andere leadtimes, piekmomenten en mijlpalen dan traditioneel bouwen. Ook de afstemming tussen de ketenpartners verloopt heel anders. Industrieel bouwen vergt een flinke aanpassing van proces- en projectmanagers. Prefab bouwen vraagt om vroegtijdige afstemming over het te bouwen object en het samenkomen van technieken zoals constructief, elektra, water, riool etc. Zoals we al eerder bespraken tijdens onze NTRR-Cafés moeten dit soort zaken met BIM in een vroeg stadium goed geëngineerd worden om fouten te voorkomen die je op de bouwplaats moeilijk kunt verhelpen en dus faalkosten opleveren.

 

Wilt u meer weten over industrieel bouwen? Het team van NTRR is ervaren in de begeleiding van industriële bouwprocessen. Neem gerust contact op!