Skip to main content

Volgens de plannen van het kabinet moeten er 75 duizend woningen per jaar bijkomen. Tegelijk moeten jaarlijks 30 tot 50 duizend woningen worden verduurzamen. En zeer grote opgave. TNO schetst hoe machines en BIM bots hierbij kunnen helpen.

Machine-to-machine helpt mensen

Momenteel is het gebruik van data in de bouw zo gefragmenteerd, dat er geen écht open en transparant platform bestaat om data te analyseren en uit te wisselen. Er wordt wel steeds meer gewerkt met open standaarden, maar de interactie tussen gebruiker en computer is zelden optimaal.

Machine to machine-interactie tussen computers kan werkzaamheden van mensen vervangen of ondersteunen. Gecombineerd met machine learning en kunstmatige intelligentie kunnen systemen in onderling contact helpen bij het interpreteren van data, het elimineren van fouten en het optimaliseren van ontwerpen. Denk onder meer aan het geautomatiseerd toetsen van een bouwinformatiemodel tijdens het ontwerp en de engineering, of aan het toetsen van een opgeleverd gebouw (as built) aan de bouw- en regelgeving.

Rekenen op BIM bots

TNO werkt ook aan BIM Bots: intelligente systemen die autonoom handelingen uitvoeren op basis van BIM-data. Denk aan het uitvoeren van berekeningen, simulaties of analyses. Door BIM Bots ontstaan uiteindelijk minder bouwfouten en worden gebouwen beter ontworpen én gebouwd. Een architect kan bijvoorbeeld vanaf het eerste ontwerp met een BIM Bot geautomatiseerde energiesimulaties laten uitvoeren. BIM Bots kunnen ook waarschuwen bij ontwerpfouten, zoals onjuiste wanddiktes, als te weinig ruimte is gereserveerd voor aansluitingen, of als ergens in de keten een belangrijke verandering plaatsvindt, enzovoorts. Dit leidt niet alleen tot tijdwinst, geldbesparing en meer efficiëntie voor bouwers en ontwikkelaars. De hele sector profiteert van de verbeterde informatieoverdracht door vroegtijdige betrekking van de juiste en accurate kennis die aanwezig is bij toeleveranciers en adviseurs.

Kortom: investeren in BIM en data is een belangrijke stap om straks te kunnen profiteren de efficiency en de zekerheden die slimme systemen komen brengen.