Kom naar het NTRR Café op 3 februari over ‘de zachte kant van BIM’

Wat verandert BIM aan het bouwproces en de samenwerking?

NTRR ondersteunt bouwtechnische projecten met de inzet van de juiste kennis en kunde. Via NTRR Cafés (borrels met inhoud) ontwikkelen we deze kennis. Op maandag 3 februari is het eerstvolgende NTRR Café in Den Haag. Deze bijeenkomst gaat over de wereld achter BIM. Wat BIM (bouwwerk informatiemodel) is weten we nu wel, maar hoe verandert dit het bouwproces, de onderlinge samenwerking en afhankelijkheden? Wat verandert er voor aannemers, opdrachtgevers, bouwbegeleiders en facilitair managers?

Bas Wolse van Druchtman & Partners verzorgt een presentatie in het NTRR Café over de zachte kant van BIM. Verschillende disciplines binnen het bouwproces gaan gelijkwaardiger met elkaar om dan vroeger. De onderaannemer zit nu aan tafel met de opdrachtgever, de facilitair manager overlegt met de hoofdaannemer, de brandveiligheidsadviseur legt de adviezen neer voor de eindgebruiker. BIM zorgt ervoor dat we eerder met elkaar moeten samenwerken en vraagt daarom om vertrouwen. Zachte termen voor een harde wereld, maar niet minder belangrijk.

Bas Wolse is na zijn HBO-opleiding Facility Management o.a. aan de slag gegaan als brandveiligheidsadviseur, projectmanager en vastgoedbeheerder. De afgelopen 6 jaar houdt hij zich bezig met Project Informatie Management, en dan met name de ‘zachte kant van BIM’.

Wil je bij dit NTRR Café zijn? Deelname is gratis na aanmelding via info@ntrr.org.
NTRR Café, 3 februari 2020, 17.30-20.00 uur, HNK Oude Middenweg 17, 2491 AC Den Haag