Vastgoedmanagement Politie Diensten Centrum, Rotterdam

Na de samenvoeging van de regionale politieorganisaties tot de Politie Nederland wordt de vastgoedportefeuille geherstructureerd en moet er krimp plaatsvinden van 1,8 miljoen m2 naar 1,2 miljoen m2. Ten behoeve van de herstructurering van de portefeuille wordt door NTRR organisatieontwikkelingen en strategische beleidskaders vertaald naar concrete vastgoedstrategieën en uitvoeringskaders. Hiertoe wordt de beleidsafdeling van de Sector Huisvesting verder gestructureerd en worden (innovatieve) huisvestings- en vastgoedconcepten ontwikkeld, geïmplementeerd, geborgd en geëvalueerd onder meer door het uitvoeren van impactanalyses, opstellen van integrale businesscases en het toezien op de toepassing van beleid in de projecten en deskundigheidsbevordering van de collega’s.

Opdracht 2020 – heden