Projectleiding onderhoud & renovatie Defensie: Groningen, Friesland, Overijssel, Drenthe

Diverse legeringsgebouwen, terreinen en gronden renoveren en verduurzamen. De projectleider is integraal verantwoordelijk voor de voorbereiding/ aanbestedings-/ en/ of realisatiefase van meerdere onderhouds-/renovatieprojecten. Denk hierbij aan verduurzaming, brandveiligheid, gebruikers comfort etc. De projecten worden uitgevoerd terwijl de diverse legeringsgebouwen in gebruik zijn.

Opdracht januari 2018 – heden.