Onderzoek instorting parkeergarage Eindhoven Airport

Op 27 mei 2017 is een in aanbouw zijnde parkeergarage op Eindhoven Airport ingestort. Op 25 september 2017 zijn daarover twee onderzoeksrapporten gepubliceerd van TNO en Adviesbureau Hageman, die zijn gemaakt in opdracht van Eindhoven Airport respectievelijk BAM.

NTRR werkt mee aan het onderzoek naar de aanwezigheid van de betreffende vloersystemen in gebouwen in beheer van het Rijk en Defensie. Dit volgens het stappenplan voor de beoordeling in het door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gepubliceerde informatiedocument. Daarbij gaat het eerst om het identificeren van de gebouwen waarbij risicofactoren zoals bij de parkeergarage op Eindhoven Airport aanwezig zijn.

Adviesopdracht september 2018 – heden.