Project versnelling verduurzaming Rijksvastgoedbedrijf

Het Rijksvastgoedbedrijf moet de versnelling van de energiebesparing in de gebouwde omgeving voortstuwen. Als deel-projectleider werkt NTRR aan de verduurzaming naar energielabel A en de implementatie van energiebesparing en duurzame energie begeleiden.

Met het project Versnelling duurzaamheidsmaatregelen kantoren, wil het RVB in 2020 versnelling bereiken in het realiseren van duurzaamheidsmaatregelen voor de portefeuille kantoren.

Opdrachtomschrijving

Als projectleider zal NTRR het uitvragen doen van adviezen met duurzaamheidsmaatregelen middels de raamovereenkomst Ingenieurs- en adviesdiensten van het RVB. De adviezen worden opgenomen in de instandhoudingsplannen en het Meerjaren Onderhouds- en Investeringsprogramma (MOIP).

De adviezen zullen moeten resulteren in:

Advies energieambitie korte termijn (zonder verstoring bedrijfsvoering)

  1. Advies maatregelen incl kosten, terugverdientijd en CO2-reductie die genomen moeten worden om in 2023 voor kantoren energielabel C te bereiken.
  2. Activiteitenbesluit: check op lijst RVB en voorstel (kosten en terugverdientijd) indien maatregel niet is uitgevoerd.
  3. Advies/ voorstellen doen voor energiebesparing op korte termijn die inpasbaar zijn binnen regulier proces, aanvullend op bovengenoemde maatregelen punt 1 en 2.
  4. Advies/voorstel t.b.v. maximaal aantal toe te passen PV-panelen op daken (constructief en installatietechnisch haalbaar).

Advies energieambitie lange termijn (renovatie)

Advies maatregelen die bovenop de korte termijn maatregelen genomen moeten worden om energielabel A+++ te halen.

Opdracht maart 2020 – heden.