Advies Rijksvastgoedbedrijf

Het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) is de vastgoedorganisatie van en voor de Rijksoverheid en is onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het RVB is verantwoordelijk voor het beheer en de instandhouding van de grootste en meest diverse vastgoedportefeuille van Nederland.

De afdeling Architectuur & Techniek, sectie Duurzaamheid en Comfort van het RVB houdt zich bezig met het adviseren over duurzaamheid en comfort in rijkshuisvesting, eigendom en huur, in de voorbereidings-, realisatie- en exploitatiefase. Ook implementeert zij mede overheidsbeleid in de eigen vastgoedvoorraad.

NTRR ondersteunt de sectie Duurzaamheid en Comfort met kennis en expertise.

Opdracht juli 2017 – heden.