Projectmanager woningbouw – ‘s-Gravenhage

By 4 mei 2021 mei 11th, 2021 Bouwkunde, Vacatures

Introductie

NTRR zoekt contact met een ervaren projectmanager voor een grootschalige gebiedsontwikkelingsprojecten in een complexe ruimtelijke en bestuurlijke context.

Organisatie

NTRR is een technisch advies-, bouwmanagementbureau met focus op vastgoed. Onze opdrachten vind je op het vlak van het nieuw- en verbouwprojecten en beheer van de gebouwen, gebouw gebonden (technische) installaties, terreinen en gronden zowel in de fase van (tijdelijk) gebruik als leegstand.

Functie

De Projectmanager Woningbouw is lid van het managementteam en daarbinnen verantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing van het projectteam dat is belast met de woningbouw.

De projectmanager houdt voeling met relevante (beleids)signalen bij de stakeholders in de omgeving van het project en de vertaling hiervan naar de eigen projectorganisatie.

De eerste prioriteit van de projectmanager is het voorbereiden en tot stand brengen van de (deel)planlocaties. Daarnaast is ook aansturing nodig in de ontwikkeling van het imago, de branding en het omgevingsmanagement van de woonlocatie.

De projectmanager heeft de volgende taken:

– het projectmanagement van het proces om te komen tot een doorontwikkeling van het bestaande stedenbouwkundig raamwerk en het opstellen van een stedenbouwkundig raamwerk voor het volgende deelgebied.

Daartoe behoren ook het begeleiden en faciliteren van het proces dat moet leiden tot een vastgesteld bestemmingsplan door het bevoegd gezag voor deze locaties.

– Zorgdragen voor de voorbereiding tot – en uitvoering van – de hoofdinfrastructuur voor de eerste deelplanlocaties.

– Het coördineren van selectieproces van marktpartijen.

– Het coördineren van het inkwartieren van, en onderling afstemmen van activiteiten tussen en met, andere ontwikkelaars, gemeente en Rijksoverheid.

Daarnaast is de projectmanager verantwoordelijke voor het inrichten van het stedelijke raamwerk voor de vervolgfasen van de woonontwikkeling.

Verantwoording afleggen in voortgang, kosten en planning met betrekking tot het project.

De primaire taak ligt op het aansturen en organiseren van het projectteam belast met de woningbouw om de bovengenoemde doelen te halen en te zorgen dat dit aansluit bij de bestaande (samenwerkings)afspraken en op het besluitvormingsproces. En het borgen van de continuïteit in kennis en ervaring die binnen het projectteam nodig is.

Samen met de projectdirecteur van de gemeente geeft de projectmanager Woningbouw (mede) leiding en vorm aan het samenwerkingsproces dat op verschillende niveaus. Vanuit deze rol neemt de projectmanager Woningbouw deel aan diverse (meest ambtelijke) vooroverleggen.

De projectmanager Woningbouw legt verantwoording af aan de projectdirecteur, is lid van het Managementteam van de projectorganisatie en werkt collegiaal samen met de projectmanager verantwoordelijk voor de ontwikkeling van in- en omliggende gebieden.

Functie eisen

Je beschikt minimaal over een academisch werk- en denkniveau.

Je beschikt over minimaal 10 jaar ervaring als (eind)verantwoordelijk projectmanager of vergelijkbaar, in de initiatieffase van grootschalige gebiedsontwikkelingsprojecten in een complexe omgeving;

• meervoudige ruimtelijke opgaven (woningbouw, recreatie, natuur, water en infrastructuur);

• ervaring met het realiseren van verkoop, vermarkten en de ontwikkeling van woon en werkgebieden (ervaring > 5 jr. met woonlocaties met een minimum van 500 woningen;

• kennis van de werkwijze van marktpartijen voor dergelijke locaties;

• kennis van en ervaring met ruimtelijke ordeningsprocessen;

• ruime kennis en ervaring met woningmarkt, grondexploitatie-, planning en risicomanagement;

• ervaring in het aansturen van multi-disciplinaire projectteams en het opereren in projectorganisaties;

• beschikt over een uitgebreid netwerk binnen de voor de gebiedsontwikkeling relevante onderdelen bij overheden, (semi-)publieke instanties, projectontwikkelaars en adviesbureaus.

Aanbod

Een geschatte 24-urige werkweek.

Zelfstandig indeelbare werktijden, weliswaar in overleg met betrokken partijen.

Voor deze functie willen we graag in contact komen met zzp’ers, vof’s, eenmanszaken of BV’s. Een tijdelijk dienstverband bij NTRR behoort ook tot de mogelijkheden.

Standplaats thuis vanwege Covid-19 maatregelen, post Covid-19 maatregelen m.n. Den Haag.

Startdatum: juni 2021

Inlichtingen

Herkent u zichzelf in bovengenoemd profiel en wilt u meer informatie over de functie? Dan kunt u contact opnemen met Mark Woudstra. Hij is bereikbaar op +31 15 737 0318