Ondersteuning Assetmanager – Rotterdam, maar landelijk werkzaam

By 14 februari 2020 april 7th, 2020 Vacatures

Introductie

Ben jij een professional met kennis en ervaring op het gebied van bouw en vastgoed? Wil jij graag jouw steentje bijdragen aan de complexe huisvestingsopgave van de grootste en meest zichtbare organisatie van Nederland? Dan komen wij graag in contact met je!

Organisatie

NTRR is een technisch adviesbureau met focus op vastgoed. Onze opdrachten vind je op het vlak van het nieuw- en verbouwprojecten en beheer van de gebouwen, gebouw gebonden (technische) installaties, terreinen en gronden zowel in de fase van (tijdelijk) gebruik als leegstand.

Functie

Je werkt vanuit het team Ruimtemanagement, de gedelegeerd eigenaar van al het vastgoed. Een team in ontwikkeling met collega’s die daar graag de schouders onder zetten. Zo werken we samen in een positieve sfeer aan huisvesting oplossingen voor onze collega’s.

Van de ondersteuner Assetmanagement wordt verwacht dat hij/zij de Assetmanager ondersteunt op operationeel en tactisch niveau. Zij Daarmee ben je namens de assetmanager aanspreekpunt en adviseur voor (kleine) huisvestingvragen.

Doelstelling

Onze opdrachtgever heeft als doelstelling om vanaf 2025 € 76,5 miljoen per jaar op de huisvesting te besparen, waardoor er een grote vastgoedoperatie ontstaat, bestaande uit honderden projecten. Dit vraagt om goed vastgoedmanagement en een versterking van de organisatie. Hoge kwaliteit, duurzaamheid, politiek en bestuurlijk krachtenveld zijn hierbij van essentieel belang.

Verantwoordelijkheden

Als ondersteuner assetmanagement voer je o.a. de volgende werkzaamheden uit:

– uitvoeren van haalbaarheidsonderzoeken;

– overleg met gebruikers;

– ophalen en beoordelen van gebruikers wensen;

– opstellen van vlekkenplannen;

– opstellen van adviesnotities;

– fungeren als opdrachtgever voor huisvestingsklussen zoals verbouwingen of aanpassingen van locaties die te groot zijn voor de lokale Facility teams. Te denken valt aan: realiseren van tijdelijke huisvesting, grotere interne verhuizingen incl. aanpassingen n.a.v. herverdeling locatie, ed.

Vakmatige taken

Het bevorderen van de deskundigheid van collega’s, door vanuit je ervaring specialistische kennis en vaardigheden over te dragen.

Contacten

Je onderhoudt contacten met:

– de assetmanager;

– operationeel leidinggevenden in de eenheid;

– overige collega’s team Ruimtemanagement;

– collega’s sector huisvesting Politiedienstencentrum;

– collega’s facilitaire services Politiedienstencentrum;

– externe adviseurs.

Functie eisen

Opleiding

Een afgeronde, erkende en volwaardige opleiding op minimaal HBO niveau, in de richting van Technische Bedrijfskunde, Bouwkunde, Facility Management of gelijkwaardig.

Werkervaring

– In de afgelopen 5 jaar, minimaal 2 jaar relevante werkervaring (werkzaamheden zoals benoemd in de verantwoordelijkheden in het functieprofiel, of gelijkwaardig).

– Aantoonbare werkervaring met het managen van huisvestingsklussen zoals verbouwingen of aanpassingen van locaties (realiseren van tijdelijke huisvesting, grotere interne verhuizingen inclusief aanpassingen n.a.v. herverdeling locatie etc.).

– Aantoonbare werkervaring met het zelfstandig ontwikkelen en realiseren van vlekkenplannen en reality checks voor (non-profit) organisaties.

– Werkervaring met functionele aansturing van medewerkers.

Competenties

– Resultaatgericht: Maakt een vertaalslag van doelen naar beoogde resultaten en weet deze op een efficiënte en effectieve wijze te realiseren. Toont zich aanspreekbaar op resultaten.

– Systeemdenken: Herkent zowel het groter verband als de interne samenhang binnen vraagstukken en is zich bewust van de eigen positie en invloed in dat grotere geheel.

– Organisatiesensitiviteit: Speelt in op interne politiek en is alert op veranderingen binnen de organisatie. Onderkent de invloed en de gevolgen van eigen beslissingen of activiteiten op de andere organisatieonderdelen.

– Organisatievermogen: Bepaalt prioriteiten en geeft de benodigde acties, tijd en middelen aan om ervoor te zorgen dat activiteiten plaats vinden en zaken geregeld worden. Evalueert de voortgang en stelt waar nodig de planning en opzet bij.

– Netwerkvaardigheid: Ontwikkelt en onderhoudt relaties, allianties en coalities buiten de eigen organisatie en benut deze voor het verkrijgen van informatie, steun en medewerking.

– Probleemanalyse: Signaleert problemen, zoekt en herkent belangrijke informatie, rafelt vraagstukken uiteen en legt verbanden tussen gegevens.

Aanbod

Het betreft een project met een werkdruk van 28 uur per week, tot einde van het jaar. Eventuele verlenging is optioneel.

Inlichtingen

Herkent u zichzelf in bovengenoemd profiel en wilt u meer informatie over de functie? Dan kunt u contact opnemen met Henk van Wessel. Hij is bereikbaar op +31 (0)15 737 0318