Directievoering en toezicht

Directievoeren en toezichthouden (door de opzichter) zijn belangrijke rollen in de bouw. De directievoerder bewaakt het contract, het geld en de projectorganisatie (tijd, geld, kwaliteit en informatie). De opzichter ziet toe op de juiste uitvoering op de bouwplaats. Wij leveren mensen voor beide rollen, die samen een naadloos team kunnen vormen. Alleen of als team staan zij garant voor coördinatie en toetsing van contracten, beoordeling en registratie van meer- en minderwerk, het leiden van bouwvergaderingen, toetsing van werk- en detailtekeningen, de verzorging van de oplevering, het verzamelen van revisiebescheiden en de nazorg tijdens de afgesproken onderhoudstermijn.

Onze diensten op dit gebied:

  • co√∂rdinatie en toetsing contracten versus tekenwerk
  • leiding bouwvergaderingen
  • projectbewaking (tijd, geld, kwaliteit, informatie en organisatie)
  • beoordelen en registreren van meer- en minderwerk
  • toetsing van werk- en detailtekeningen
  • controle en toezicht op de bouwplaats
  • verzorging werkadministratie
  • verzorging oplevering
  • verzamelen van revisiebescheiden
  • nazorg gedurende de onderhoudstermijn