Adviseur/ projectleider vastgoed – ‘s-Gravenhage

Introductie

Voor een uitdagende opdracht zijn we op zoek naar die adviseur die als vastgoedbeheer deskundige kan participeren in diverse overleggen en projectgroepen en die in staat is om uiteenlopende adviezen op het gebied van vastgoedbeheer te geven. Ben jij die adviseur/projectleider? Reageer dan snel!

Organisatie

NTRR: Bouw! op kennis en ervaring

Hoe statisch vastgoed ook is, de bouw, de (her)inrichting, het beheer, de renovatie of transformatie ervan is juist heel dynamisch. Het in goede banen leiden van bouwprocessen vergt diepgaande kennis en ervaring op het gebied van techniek, processen, mensen en wet- en regelgeving.

NTRR is het technisch advies- en bouwmanagementbureau dat deze dynamische aspecten van vastgoed helpt te managen. Of u nu eigenaar, beheerder, belegger, ontwikkelaar of huurder bent, wij ondersteunen u met onze diensten. Wij zijn actief in de woningbouw, utiliteitsbouw en in de gebouwgebonden installaties.

Functie

Van de Adviseur/projectleider Vastgoed wordt het volgende verwacht: participeren als vastgoedbeheer- deskundige in diverse overleggen en projectgroepen, verstrekken van uiteenlopende adviezen op gebied van vastgoedbeheer, verrichten van voorkomende werkzaamheden die gerelateerd zijn aan het vastgoedbeheer.

De adviseur/projectleider vastgoed krijgt in ieder geval de volgende opdrachten:

1. Voorbereiden overname beheer vastgoed Dienst beheer en Infrastructuur (DBI), gemiddeld 28 uur per week

DBI zorgt voor beheer en onderhoud van de provinciale infrastructuur. Voor het uitvoeren van deze taak maakt DBI gebruik van steunpunten en ander vastgoed. De locaties van de DBI worden aan de portefeuille van Facilitaire Zaken (FZ) toegevoegd. Deze transitie heeft tot doel het achterstallig beheer en onderhoud op orde te brengen en op een efficiënte, toekomstbestendige manier in te richten.

De werkzaamheden vinden plaats vanuit de afdeling Huisvesting, Vastgoed & Kunst (HVK) van de afdeling FZ. De Adviseur/projectleider Vastgoed zorgt voor de verbinding van de collega’s (HVK) en werkt nauw samen met het taakteam Vastgoed dat DBI heeft ingericht voor onder meer deze transitie.

De opdracht voor de Adviseur/projectleider Vastgoed omvat: leveren van expertise op gebied van vastgoedbeheer inclusief de geldende wet- en regelgeving in het bijzonder op het gebied van milieu en brandveiligheid, in kaart brengen van de huidige situatie van de locaties middels MJOP’s, voorbereiden van de medewerkers van het team HVK op de beheerwerkzaamheden, adviseren over hoe de locaties op het gewenste conditieniveau te krijgen zijn, inventariseren van bestaande contracten en adviseren over nieuw te sluiten contracten. Van de adviseur vastgoed wordt verwacht dat hij zorgdraagt voor oplossingen daar waar nodig en dat hij de besluitvorming daarop organiseert binnen MT-FZ.

Hierbij horen onder meer de volgende concrete taken:

 • het begeleiden van de transitiefase van het vastgoedbeheer van DBI naar de afdeling Facilitaire Zaken van provincie Zuid-Holland;
 • het adviseren over logistieke en beheerstechnische vraagstukken die voortkomen uit de op te stellen MJOP’s;
 • het adviseren over brandveiligheid en mogelijkheden tot verduurzaming;
 • het organiseren van achterstallig onderhoud;
 • organiseren en vastleggen van beheerprocessen en vastgoeddossiers;
 • het inwerken van de medewerkers van HV&K;
 • het maken en vastleggen van werkafspraken met de DBI-organisatie;
 • het adviseren over de benodigde capaciteit en het benodigde (meerjaren-)budget.

Gezien de specifieke vastgoedportefeuille (waaronder gladheidsbestrijding) van DBI is het belangrijk om te kunnen adviseren over voor het DBI-vastgoed relevante veiligheids- en milieuvraagstukken, en daarmee samenhangende vergunningsproblematiek.

2. Adviseren over nieuwe locatie Archeologisch depot (AD), gemiddeld 8 uur per week

Het Archeologisch Depot omvat de archeologische collectie van de provincie Zuid-Holland. De stukken worden daar opgeslagen en kunnen op verzoek door publiek ter plaatse worden bekeken. Het huidige archeologisch depot van PZH is te klein en verouderd. Het bureau Cultuur en Vrije Tijd (CTV) van de afdeling Samenleving en Economie is daarom op zoek naar een nieuwe locatie voor het depot dat voorziet in de huidige behoefte en dat voldoet aan de wettelijke eisen voor het opslaan van archeologische stukken. De opdracht voor de Adviseur/projectleider Vastgoed is om voor het AD een nieuw pand te vinden in de provincie. Dit kan bestaande bouw zijn of een geschikte plek voor een nieuw te bouwen depot. Op basis van een bestaand PvE organiseert de adviseur vervolgens een ontwerp, kostenraming en planning.

Hierbij horen onder meer de volgende concrete taken:

 • voorstellen doen voor geschikte locaties voor het AD;
 • adviseren over de diverse mogelijkheden aan het hoofd CTV;
 • deelnemen aan gesprekken met o.a. gemeenten en projectontwikkelaars;
 • kostenramingen maken voor verwerving, verbouw of nieuwbouw;
 • planningen maken;
 • voorbereiden van de voorstellen voor politieke besluitvorming;
 • adviseren over de benodigde capaciteit en het benodigde (meerjaren-) budget.

Gezien de specifieke eisen waar het archeologisch depot aan moet voldoen is het belangrijk te kunnen adviseren over de relevante wet- en regelgeving.

Functie eisen

 • Opleiding op hbo-niveau op het gebied van vastgoedmanagement, bouwkunde of vergelijkbare opleiding;
 • Ervaring als adviseur vastgoed met aantoonbare kennis van vastgoedontwikkeling, bouw, techniek en het verduurzamen van vastgoed;
 • Aantoonbare actuele kennis van relevante veiligheids- en milieuvraagstukken, geldende wet- en regelgeving en ervaring met de bijbehorende vergunningenprocedures;
 • Aantoonbare kennis van relevante wet- en regelgeving inzake opslag van archeologische stukken;
 • Ervaring in een bestuurlijke omgeving met de bijbehorende besluitvormingsprocessen;
 • Ervaring met het opstellen van MJOP’s voor (maatschappelijk) vastgoed;
 • In het bezit van rijbewijs B.

Aanbod

Een uitdagend project bij een uitdagende opdrachtgever. De gemiddelde werkdruk is 36 uur per week. De opdracht duurt tot einde van het jaar, met de mogelijkheid tot verlenging.

Inlichtingen

Herkent u zichzelf in bovengenoemd profiel en wilt u meer informatie over de functie? Dan kunt u contact opnemen met Henk van Wessel. Hij is bereikbaar op +31 (0)15 737 0318